Przyjazna atmosfera w gabinecie

Lekarz pragnąć budować w gabinecie przyjazną atmosferę, musi poznać oczekiwania i potrzeby Pacjentek. Tylko w ten sposób będzie w stanie dostosować swoje działania do preferencji drugiej strony, tak by zbudować satysfakcjonujące relacje. Z pomocą przychodzą badania Jakuba Gruszki, Marzeny Wrześniewskiej oraz Olgi Adamczyk-Gruszki, które poddają analizie aspekt psychologiczny, diagnostyczny i leczniczy wizyty u ginekologa w abstrakcie medycznym.

Autorzy sporo miejsca poświęcili obawom kobiet, które pojawiają się przed pierwszą wizyta u specjalisty. Zwraca się uwagę, że informacje zawarte na forach internetowych, odbiegają od stanu rzeczywistego, co może prowadzić do dezinformacji. Opinie są niejednokrotnie przesadzone, skrajnie negatywnie przedstawiając wizytę u ginekologa.  Warto by lekarz miał świadomość, iż stereotypowe spojrzenie może towarzyszyć wielu Pacjentkom. Dlatego tak ważne jest by lekarz nie wzbudził urazy i przekonał je, że obawy są bezzasadne.

Jak może to zrobić? Na pewno pomoże w tym indywidualne podejście do Pacjentki i traktowanie jej podmiotowo. Dużą rolę pełni też doświadczenie, wyrozumiałość, kultura osobista a także delikatność podczas badania. Liczą się również posiadane zasoby, jakimi są: podstawowa wiedzy z zakresu psychologii i zdolności komunikacyjne (interpersonalne) lekarza, które rzutować mogą m.in. na przekazaniu zaleceń w sposób zrozumiały. Temat dotyczący porozumiewania został przez nas szerzej omówiony tutaj.

Ginekolog powinien być wyrozumiały względem Kobiet, dla których jest to pierwsza wizyta. W miarę możliwości powinien zaaprobować fakt, że zechce ona pojawić się w gabinecie z osobą jej bliską. Jej obecność może mieć pozytywny wpływa na badaną, przyczyniając się do redukcji skrępowania i wstydu. Używanie pieszczotliwych określeń, takich jak „słonko” również nie jest zalecane, jest wysoce prawdopodobne, że spoufalanie się przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego.

Lekarz powinien relacjonować przebieg badania Pacjentce, by ta miała świadomość jakie kroki są podejmowane i czemu służą. Jest to doskonała okazja do zyskania jej zaufania, co rzutować będzie na  dalszych relacjach. Zaznaczmy w tym miejscu, że nie tylko po stronie lekarza leży odpowiedzialność za kontakt z Pacjentką, podobne zadanie stoi przed położną/położnikiem.

Dobre podsumowanie omawianego zagadnienia, zawiera w swoich słowach M. Synowiec-Piłat. Prowadzone przez niego badania, odnoszące się do percepcji umiejętności interpersonalnych ginekologów, wykazują, iż lekarz powinien być przede wszystkim „partnerem w walce o zdrowie kobiet”. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli w jego pracy lekceważony będzie aspekt związany z komunikacją.

Tekst powstał w oparciu o podany poniżej abstrakt medyczny:

Jakub Gruszka, Marzena Wrześniewska, Olga Adamczyk-Gruszka, Wizyta u ginekologa – aspekt psychologiczny, diagnostyczny i leczniczy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 126–130